Dessa villkor gäller om inget annat skriftligen har avtalats mellan den som åtar sig uppdraget, och juridisk person/ bokare av tjänst.

Med uppdragsavtal menas det mellan leverantör, och beställaren upprättade muntliga, eller skriftliga avtalet med tillhörande specifikation.

Vid bokning ska våra villkor godkännas av bokare av tjänst, genom att skriftligen via bokningsformulär bekräfta våra villkor, innan bokningsbekräftelse kan upprättas och vara bindande mellan bokare och utövare av tjänst.

Efter att bokningsformuläret skickats in till leverantör så erhåller beställare en bokningsbekräftelse via e-post. I bokningsbekräftelsen framgår det vilken tjänst som bokats, och innehåller information om eventuella tillägg till tjänst.

Leverantör ska utföra uppdraget i enlighet med bokning, samt i enlighet med i branschen rådande sedvänja, och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt.

Vid avtalad leveransdag åligger det utföraren att utföra uppdraget utifrån bokning. Bokare har genom avtal ansvar för att möjliggöra att tjänst kan utföras utan hinder .

Uppdraget utförs enligt bokning, ändringar av bokning kan komma att behövas men ska ske i samråd mellan företrädarna.

Beställaren ansvarar, om inte annat avtalats, för samordning och organisation av uppdraget inom den egna verksamheten.

Leverantören äger för uppdragets utförande rätt att anlita underkonsult, men har ingen skyldighet, eller något ansvar att påtala detta till beställare av tjänsten.

Utföraren är inte skyldig att utföra tjänster som faller utanför specifikationen. Utföraren skall snarast anmäla till beställarens företrädare om utföraren finner behov av ytterligare tjänster, eller utvidgning av uppdraget.

Uppstår under uppdragets utförande behov av ytterligare tjänster, skall detta tas upp till behandling av företrädarna, vilka härvid äger rätt att göra tillägg till uppdragsavtalet, och specifikationen. Har avtalad leveransdag bestämts åligger det utföraren att ange vilken senare dag som istället skall gälla som avtalad leveransdag.

Kyl /Frys skall vid flyttstädning vara avfrostade med öppna dörrar annars utgår dessa utan ekonomiskt kompensation.

Vattenlås ingår inte utan enbart yttre hålrum i golvbrunnar.

Persienner ingår inte Om du behöver debiteras den separat.

Väggar tar bara bort damm som inte går att torka av.

Färgborttagning ingår inte i Städning.

Tvättmaskin och torktumlare ingår ej vid lägenhetsstädning, utan bokas som tillägg om de önskas bli rengjorda. I städning av hus ingår däremot tvättmskin, och torktumlare då det tillhör standardutrustning.

Microvågsugn ingår im de är inbyggda och tillhör köksinredning, ej micros som är löst ställda.

Vid flyttstädning ska bostaden vara helt tömd om ingen annat har avtalats vid bokning av tjänst.

Klistermärken, tejprester, färgstänk på ytskikt eller fönster tas ej vid flyttstädning med risk att skada underlag.

Tapeter dammtorkas endast, och målade ytor tas med en lätt fuktad trasa.

Finns ej el eller vatten avbryts uppdraget, och vi fakturerar en avgift för nedlagd tid, samt omkostnader enligt aktuell prislista.

Reklamationer, och synpunkter skall åberopas under garantitiden på 14 dagar som gäller vid flyttstädningar. Utföraren har rätt att ges tillfälle att åtgärda bristerna vid tre tillfällen enligt lagen. Städgaranti upphör om ni städar själva, eller undanber er omstädning. Omstädning ska utföras av oss, och ingen ersättning utgår om ni, eller inflyttande städar själv, eller om hyresvärd/inflyttare tar in annan firma, och förhindrar/förnekar oss att utföra omstädning enligt avtal.

Besiktning av flyttstädning skall ske av bovärd, eller den inflyttande, och skall göras under vår veckas garanti, och ej efter garantins utgång. Tänker du som beställare av tjänsten besiktiga, så skall detta påtalas vid bokning, och ej i efterhand.

Fönsterputsning vid flyttstädningar ingår till -5 grader och när väderleken tillåter. Inglasade balkonger, och verandor som ej uppvärms av boytan kan normalt bara putsas vid + grader. Någon ekonomisk kompensation utgår ej om omständigheterna förhindrar fönsterputsningen.

Vid fastpris flyttstädningar så gäller våra priser normalt smutsade objekt, och visar det sig att objektet ej är normalt smutsat, så har utföraren rätt till att meddela er att priset måste justeras ,och då får ni godkänna det avtalet innan uppdraget fortsätter. Bokade tjänster kan avbokas inom 24 timmar.Vid avbokning av tjänst senare än 24 timmar debiteras ni en administrativ avgift på 500 kr.

Om kunden vill ändra datumet måste meddela oss innan en vecka av städning.

Villkor när du bokar städning. Om kunden vill avbryta städningen efter bokningsbekräftelsen måste kunden betala 50% av det avtalade erbjudandet.

om kunden avbryter städningen när laget anländer till platsen måste kunden betala 100% av det avtalade erbjudandet.

Har beställare ej avbokat tjänst och har anlitat annan städfirma på städdagen så att vi ej får fullfölja vår del av avtalet. Debiteras beställare fullt belopp då 2 utövare ej kan fakturera samma beställare och rätt till Rut båda. Blir vi förhindrade att utföra uppdraget och beställare väljer den andre utövaren så skickas då faktura utan Rut till fullt belopp.

Beställaren godkänner att vi gör sedvanlig kreditkoll genom att godkänna våra villkor i bokningsformuläret.

Betalningsvillkor till privatpersoner är 10 dagar från städdagen, oavsett om det är omstädning inbokade eller inte. Betalningsvillkoren gäller för alla inbokade tjänster om inget annat förhandlats vid bokningstillfälle.

Utföraren äger dock alltid rätt att ansöka om betalningsföreläggande mot beställaren för indrivande av klara, och förfallna fordringar.

Vi försöker först komma överens. Vårt mål är att ha 100% nöjda kunder. Som del i vår handläggning skickas därför alltid en bokningsbekräftelse ut till dig som beställer via e-post, vilket du godkänner innan vi kommer ut.

Det är ditt åtagande som kund att hålla dig uppdaterad om vad som ingår i beställd tjänst, vilket framgår i våra villkor. Skulle tvist trots allt förekomma, försöker vi i första hand att lösa det oss emellan, där vi hänvisar till de villkor ni fått godkänna innan städning. I andra hand gäller kommunens konsumentvägledning, och i sista hand tingsrätten.